Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» ArkivetApril 2003
En berättelse från förbudstiden.
Sfp ser ljust på framtiden.
  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen