Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet


Med hjälp av material ur ankdammenarkivets samlingar återskapar vi här en episod i det äkta paret Sven och Elma Skogsfollks liv, en aprilvecka för åttio år sedan, mitt under förbudstidens hårda dagar.
  1. Notis i Vasabladet 1.4.1923
  2. Elmas brev till Sven 2.4.1923
  3. Svens brev till Elma 4.4.1923
  4. Utdrag ur polisprotokoll 4.4.1923
  5. Elmas brev till Sven 5.4.1923
  6. Svens brev till Elma 8.4.1923

April 2003
En berättelse från förbudstiden.
Sfp ser ljust på framtiden.
  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen