Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» ArkivetJuli 2003
Liksom lite språkförbistring.
En seger för finlandssvenskheten
  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen