Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» ArkivetE'ru från Svärrje? Haja'ru inte klyket? Klicka då här!

Mars 2003
Det är svårt det där med att hitta på fyndiga slagord.
Vår mellanmålskultur -inget för veklingar.
  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen