Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 Aktia och Pohjola

Spågubben analyserar finansvärlden.

Som känt så blev det inget äktenskap mellan Aktia och Pohjolas pojken. Skulle inte ha blivit lyckligt, dom är alldeles för olika, sade förmyndarna och satte stopp. Var det rätt? Döm själv med hjälp av den Österbottniske Spågubbens personlighetsanalyser av de tu.

Aktia infördes i handelsregistret den 28.3.1919, och är följaktligen av personlighetstypen 6.

"Sexona je lungn å fösikti. Dem tycker om ti va tär heim å ta hand åm familjin sin. Sexona passar bra i toko arbeit tä dem fuår pass åpp å stjöit om aader. Dem je romantisk uåv se å tycker om ti jet å drick årdentlit innan dem håppar i seng me nain. Sexona je kånstnääli å brukar va bra po ti spel å po ti muål."

Pohjola infördes i handelsregistret den 8.3.1897, och är följaktligen av personlighetstypen 9.

"Niona je rouli uov se å leett ti taass me. Dem brukar va bra puå ti birätt vitsan. Dem je klouk å snell men vaar dem tillsagd så kan dem var reint uåv gäälin. He je ganska vaanlit att niona arbeitar såm lärarar elo na liiknand. Dem tycker åm ti va netjin å dem je kvick ti håpp i seng."

Så snart det blev känt att Pohjola fått korgen dök några andra aktörer upp, och lät förstå att också de nog kunde tänka sig ett frieri åt det ena eller andra hållet. Vi passar på och låter Spågubben analysera dem också.

Veritas infördes i handelsregistret den 1.12.1925, och är följaktligen av personlighetstypen 3.

"Triona je kvick uåv se. Dem brukar hav svuårt ti kåpäl uåv, he ska hend na heila tidin för at dem ska muå bra. Triona brukar klee se undälit, så he je enkält ti tjenn ijen dem. Dem trivs bra i sengkamarin. Ju meir folk i senjin, desto betär tycker triona"

Ålandsbanken infördes i handelsregistret den 3.12.1919, och är följaktligen av personlighetstypen 8.

"Åttona je argsint uåv se å dem tenkär bara po se själv. Dem veit presis va dem vill å trampar ner allt såm kåmbär i veijin fö dem. Åttona vil eeg mytji saker å dem tycker åm ti bestemm övä aadär. I sengkamarin halder dem puå me undeliga juonor, imillanuåt tar dem fram bjärkriisi å piskar varader i endan."

Tapiola infördes i handelsregistret den 17.1.1918, och är följaktligen av personlighetstypen 1.

"Eittona je fiffi å puåhitti uåv se. Dem brukar va veldit bistemd uåv se, å imillanuåt kan dem va argsint å. Eittona tycker om ti hitt puå nya saker. Täfyri passar dem best fy na sårts uppfinnararbeit. Kvinnona brukar va na riktiga ragaator som setär gubban sin under tofflun. Eittona je veldit intrisera uåv de här me sengkamarleikan. Tär je dem lika bistemd uåv se såm me allt anna dem halder puå me. Eittona je toko de såm spendär fast varaader i senjin tå dem ska jär e. Kvinnona tycker åm ti rid po gobban sin."

Den Österbottniske Spågubben har talat.

APRIL 2002
Spågubben analyserar finansvärlden
Nyheter från Svenskfinland
Posto - för husfridens skull.
Vägsleipner
  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen