Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 Helan går...

En sverige-finland-landskamp av det ovanligare slaget ägde nyligen rum i Stockholm. Tillresta finlandssvenskar tävlade mot svenskarna i den ädla grenen snapsvisediktning. Visorna framfördes som sig bör på ärans och hjältarnas, varefter struparna sköljdes med svensktillverkad nubbe. Svenskt så det förslår med andra ord. Ändå lyckades Expressen trassla in sig i begreppen, och refererade tillställningen i fraser som: "det räckte för att slå finnarna" och: "individuell vinnare blev finske Anders Bergman från Esbo".

Nu är det ju ingen nyhet att svenskarna har svårt att uppfatta nyansskillnaderna mellan finne, finländare och finlandssvensk, men i det här fallet måste man nog lägga skulden på MA Numminen. Med sin studsande gummiboll har han för evig tid kontaminerat rikssvenskarnas begreppsvärld. Alla som sjunger lustiga sånger på muminsvenska måste ju bara vara finnar, tycks svenskarna tro.

(men vi diggar MA ändå)


DECEMBER 2001
Ortnamnsforskning
Helan går...
The Duckpond
Handläggning av återföring
  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen