Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 Ortnamnsforskning

Var det ugrer eller germaner som först befolkade och namngav Österbottens kobbar och skär? Är det ett fornnordiskt wör eller ett finskt vieru som gett upphov till ortnamnet Vörå? Har Pedersöre sitt ursprung i peuransaari eller Peders ö?

Bland annat om detta munhuggs det friskt på tidningarnas debattsidor just nu. Kampen står mellan två vitt skilda historieuppfattningar och de verbala smockorna är hårda när de olika ursprungsteorierna mäts mot varandra.

För den mindre insatta betraktaren förblir det lite suddigt om ursprungsteorierna grundar sig på namntolkningarna eller om det är tvärtom?

Tankarna går till salig Jaques de Maiheu, en argentinsk professor som efter trettio års forskarmöda publicerade en bok där han oblygt hävdade att inka-riket grundades av danska vikingar. Även han byggde sin tes bl.a. på ortnamnsforskning. Med en hisnande uppfinningsrikedom tolkade han in ett nordiskt ursprung i de sydamerikanska ortnamnen.

Nedan några exempel från de Mahieus bok som 1999 utkom på svenska med titeln Vikingatågen i Sydamerika.

AYAVIRE, namn på viktig stad i det förinkaiska Peru. [...] dess skandinaviska härledning lämnar inte plats för tvivel; jarl, greve, och virk, fästning: Grevens fästning.

VILLKANUTA, dal när Cuzco. Villka betyder fästning och kommer från danskans virk som har samma betydelse. Vad beträffar KANUTA, påminner ordet oemotståndligt om den spanska omskrivningen -canuto- av namnet Knud, buret av flera kungar i Norge och Danmark.

KUSKU, namnet på inkornas huvudstad, vilket vi nuförtiden skriver Cuzco. Ordet tillhörde det "särskilda språket" hos inkorna och det betyder "navel, världens centrum". Vi befinner oss här inför ett verkligt avslöjande faktum: det är inte i fornordiskan som vi måste leta efter detta ords ursprung, utan i finskan: keskus, centrum, mitt. [...] Det är möjligt att finnar ingått i expeditionen eftersom vikingarna ofta värvade utländska soldater. Vi tror dock att det finns en mera tillfredsställande förklaring: när vikingarna erövrade Peru, gav de ett finskt namn på infödingarnas mest befolkade stad, ungefär som vi benämner affärerna i amerikansk stil "supermarkets".

Ridå!

Synd att de Mahieu inte kan delta i uttolkningen av de österbottniska ortnamnen. Han hade med all säkerhet kunnat bidraga med några uppfriskande tolkningar.


DECEMBER 2001
Ortnamnsforskning
Helan går...
The Duckpond
Handläggning av återföring
  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen