Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 Det östsvenska dilemmat

-


December 2002
Kontakten -ett halvt år senare.
Presidentporträttet.
Veikkaussvenska.
Det östsvenska dilemmat.

  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen