Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 Veikkaussvenska

Nedan skrivelse är skrivad på veikkaussvenska. Den är roligt juttu som Pedagogisk visa spänningen med att tippuri på Lotto och dylikt. När du är läsad du i slutet klicka "Gå till veikkaus på veikkaussvenska". Du då kunna tippuri på Lotto och andra Spelit på veikkaussvenska.

Det var en man som hade mycket stora organet. Det vara 50 cm. Hans mening det var besvärligt. Men inte läkarna kunna korta. Då för han berättades att han från Troll fråga "vill du gifta mig?". Han då fråga troll "vill du gifta mig?" Troll då förargas och ropa "NEJ!" Men i samma stunden 10 cm av organet kortades. Mannen blev glad och fråga "vill du gifta mig?" till troll nytt. "NEJ!" ropa troll. I samma stunden 10 cm av organet kortades. Mannen tycka 30 cm organet mycket ännu. 20 cm tycka han passligt. Så han fråga troll "vill du gifta mig? Nu troll irriterat. Det ropa "Är döv? NEJ, NEJ, NEJ!!!"

Det är visat med rolig juttu på veikaussvenska att det viktigt med använda huvud i Spelit. Om du förstod rolig juttu du kunna använda veikkaus på "svenska".

Gå till veikkaus på veikkaussvenska

December 2002
Kontakten -ett halvt år senare.
Presidentporträttet.
Veikkaussvenska.
Det östsvenska dilemmat.

  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen