Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 Vadå finlandssvenska?

Med hjälp av Nisse, ett nystartat EU-projekt, skall finlandssvenskan spridas över hela världen. Detta enligt Husis den 30 januari.

"Inom EU:s språkprogram Lingua 2 uppskattar man att finlandssvenskan lyfts fram som en variation av svenska", säger projektchefen. Varpå artikelförfattaren tillägger: "Det betyder bland annat att alla otaliga japaner som vill läsa sin älskade Mumin på originalspråk snart talar finlandssvenska. Tanken hisnar!".

Verkligen! Men hoppsan, när blev finlandssvenskan en variant av svenska? Återstår väl då att definera vad denna finlandssvenska är. Är det pampesiska eller gummiländska? Oavsett vilket lär det betyda att även andra än japanerna får nytta av Nisse-projektet. Typ andra halvan av den svenskspråkiga befolkningen.

Nej, vi säger som ordföranden för svenska språknämnden sade häromdagen i radion, angående tillströmningen av finska barn till svenska skolor:

"Jättekiva men de' futaa int i längden"

(finlandssvenska?)


FEBRUARI 2002
Ankdammen 5 år
Ufoattack mot Österbotten?
Smygreklambongning
Vadå finlandssvenska?
  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen