Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 Notiser från Vasa

Navigeringsproblem
Sannfinnländarnas viceordförande anser att vägskyltar på svenska, och sådana skyltar som har det svenska ortnamnet före det finska, utgör en trafikfara. Enspråkigt finska kan ju köra vilse, säger han. I de svenskspråkiga orterna längs riksåttan känner man djupt för sina medmänniskor och funderar nu på att flytta upp "Vaasa" ovanför "Vasa" på vägskyltarna så att enspråkiga finnar inte ska behöva virra bort sig längs vägarna.

Nyväckt galleriintresse
Galleriägarna i Vasa har på sistone ofta konfronterats med ett för dem tidigare okänt kundklientel. Medlemmar ur det såkallade A-laget har uppenbarat sig vid gallerierna med tomma Masinolflaskor och bedjande blickar. Orsaken till detta nyvaknade intresse för galleriverksamheten kan sökas i ett rykte som vandrat från parkbänk till parkbänk och som gör gällande att en ny sorts dokusåpa produceras i ett av Vasas gallerier.


JULI 2002
Snusk från förr
   :: Gåtor
   :: Ordstäv
Notiser från Vasa
  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen