Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 Finlandssvenska nyheter

Svenska på stan
Folktinget inledde i maj en folkbildningskampanj. Helsingforsarna uppmanades att "prata svenska på stan". Kampanjen förväntas fortsätta under sommaren med slogans som: "urinera inte på gatan", "gå inte mot röd gubbe" och "använd inte vita strumpor till mörk kostym". Klistermärkena med texten "Päivää - Goddag" som Folktinget delat ut, kommer på allmänhetens begäran att ersättas med märken med texten: "Älä lyö - Slå inte".

Kyrkomötet oenigt i homofrågan Kyrkomötet misslyckades under sin vårsession med att uppnå enighet i frågan om huruvida personer av samma kön, som lever i ett parförhållande, skall tillåtas få arbeta inom kyrkan. Under hela debatten gick åsikterna kraftigt isär, men en total låsning uppstod efter att det österbottniska ombudet i sitt anförande kraftigt fördömt det tilltagande bruket av homogeniserad grädde till kyrkkaffet, som varande onaturligt, hälsovådligt och emot kyrkans principer.

JUNI 2002
Finlandssvenska nyheter
Ny österbottnisk vitstradition.
  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen