Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 I Pjelax planerar man att resa ett minnesmärke över växthusodlingens framväxt.
tomatstaty

Ankdammens skulpturförslag upprör känslorna i tomatriket.

Juni 2002.  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen