Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 Nyheter från Svenskfinland II.

New York Times skriver att en formidabel babyboom är att vänta i New York i juni, nio månader efter terrordådet mot World Trade Center. Intervjuade psykologer förklarar att kriser av detta slag stimulerar fortplantningsinstinkten hos folk. Strateger från det finlandssvenska Framtidsprojektet förväntas företa en studieresa till New York inom kort.

Den finlandssvenska ortnamnsdebatten har nu uppmärksammats även i internationell press. Detta sedan representanter från det så kallade etablerade forskningslägret oblygt hävdat att det engelska kungahusets namn, Windsor, etymologiskt bör härledas ur ett finskt Viinasaari (brännvinsholmen).

Finlandssvensk samling (FS) planerar att anställa en språkpolis, med uppgift att övervaka språklagens efterlevnad. FS anser att brott mot språklagen ofta beror på respektlöshet och på avsaknaden av straffpåföljd, och har därför för avsikt att utnämna Svenskfinlands egen Mr T, Toni Halme, och beväpna honom med en tvåkilos grammatiklunta. Hans kodnamn blir: "agent Viking -me' rätt å' bli fitti".

Från Dragsfjärd i Åbolands skärgård rapporteras en märklig incident. En maskerad man hade uppenbarat sig i vikingabyn i Rosala. På omisskännlig Västanfjärdsdialekt hade mannen ilsket muttrat något om "opassande politisk propaganda", varefter han köpt upp silversmedens hela lager av Thors hammare och sedan snabbt avlägsnat sig från platsen.

MAJ 2002
Nyheter från Svenskfinland II
Sexdueller
  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen