Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 I korvkioskkön
Hurrifakta

Ankdammen granskar ordet hurri. Alltså det ord som man kan få höra t.ex. om man efter krogrundan går till kvartersgrillen och beställer "franska me' korv" istället för "makkaraperunat".

Hurri var namnet på ett kungarike i Mellanöstern, grundat omkring 1500 f.Kr. av ett folk som kallades hurriter.
http://www.focusmm.com/civi_024.htm

Hurri är ett släktnamn buret av ett hundratal personer, huvudsakligen finskspråkiga.

Hurri betyder varg på gammal savolaxiska.

Hurri är ett tyskt katalogiseringssystem.
http://www.goedan.de/indexger.html

Hurri är namnet på en japansk hälsoklinik.
http://www.hurri.co.jp/

Hurri är smeknamnet på Hawker Hurricane, det klassiska stridsplanet som engelsmännen använde i andra världskrigets luftstrider mot tyskarna.
http://www.concentric.net/~gspeter/hurricane.htm


MARS 2002
Nills Anders MC
Hurrifakta

  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen