Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 Svenska Dagen edischön

På Svenska Dagen ljuder Modersmålets sång ur varje finlandssvensk strupe.
  Ankdammen har tjuvlyssnat lite på några finlandssvenskars träningspass inför högtidligheterna.

-Dekorerad militär (120 kb)

-Poet/Författare (81 kb)

-Nyhetsuppläsare (85 kb)

-"Politiker" (122 kb)

-Idrottsreporter (147 kb)

-Dokumentärfilmare (92 kb)
(av den gamla super-8-stammen)


November 2002
Sång på Svenska Dagen.
Närpesiska åp stan.
Ankdammens Svenska Dagen-märke.

  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen