Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 Ankdammens Svenska dagen-märke
November 2002
Sång på Svenska Dagen.
Närpesiska åp stan.
Ankdammens Svenska Dagen-märke.

  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen