Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet



September 2002
Ett förtiget finlandssvenskt människoöde.
Arbetslivsorientering
med förhinder.










  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen