Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

 Ankdammens handbok i finlandssvensk kärlek

I en uppmärksammad reklamkampanj uppmanade tidningen Hufvudstadsbladet finskspråkiga att: "Ta risken, förälska dig i en finlandssvensk". Ett behjärtansvärt intiativ, anser Ankdammen men vi vill påpeka att kampanjen saknade en högst väsentlig del: de presumtiva kurtisörerna erbjöds nämligen inga närmare instruktioner i finlandssvensk kärlek.

Till att börja med, hur hittar man ett passligt objekt att rikta sin trängtande låga emot? Och lyckas man med det, måste man ju väcka gensvar också -hur görs det? Om man tröttnar, hur gör man slut?

Eftersom tidningen försummade sin plikt att berätta om allt detta, inser Ankdammen sitt samhälleliga ansvar och har därför sammanställt en handbok i konsten att uppnå ett lyckat finlandssvenskt kärleksliv. De i handboken beskrivna metoderna har framarbetats och utprövats av flera generationer kärlekskranka finlandssvenskar och är säkert lika effektiva idag som under gångna århundraden.

Ankdammens handbok i finlandssvensk kärlek.
   Hur hitta den rätta partnern?
   Metoder för att få din kärlek besvarad.
   Tack det räcker, nu vill jag göra slut!


Källa: "Finlands svenska folkdiktning, VII Folktro och Trolldom" utgiven av Svenska Litteratursällskapet i Finland 1952.

Innehållsförteckning
+Introduktion
+ Hur hitta den rätta partnern?
+ Metoder för att få din kärlek besvarad.
+ Tack det räcker, nu vill jag göra slut!
  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen