Ankdammen.Com En finlandssvensk sajt liksom

» Startsidan
» Finlandssvenska vitsar
» Arkivet

Modersmålets sång
Finlandssvenskarna är ett socialt och kulturellt folk. Genast som två eller fler finlandssvenskar samlats, stämmer de upp i en gemensam sång. En sång som speciellt ofta sjungs är Modersmålets sång.
 » Ladda ner den superba midiversionen av Modersmålets sång som Magnus Nygård knåpat ihop.

  Hur härligt sången klingar på älskat modersmål!
Han tröst i sorgen bringar, Han skärper sinnets stål!
Vi hört den sången ljuda i ljuvlig barndomstid,
och än en gång skall bjuda åt oss i graven frid!
Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv
ljud högt, ljud fritt från strand till strand
i tusen sjöars land!

Vad ädelt fädren tänkte, vad skönt de drömt en gång,
det allt de åt oss skänkte i modersmålets sång.
Hur våra öden randas, den sången är oss kär.
Vår själ i honom andas, vår rikedom han är!
Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv
ljud högt, ljud fritt från strand till strand
i tusen sjöars land!Gyybe
  Info | e-post© 1997-2011 Ankdammen